ruralni-razvoj

OPIS PROJEKTA: „Ulaganje u opremu za rukovanje stajskim gnojem“ u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, Operacija 4.1.2. „Zbrinjavanja, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

„Ulaganje u opremu za rukovanje stajskim gnojem“ je projekt koji se provodi u sklopu Operacije 4.1.2. „Zbrinjavanja, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“, Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predmet projekta je nabava opreme za rukovanje i korištenje stajskog gnojiva, a odnosi se na nabavu dvije prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva koje će se koristiti na poljoprivrednim površinama koje Fermopromet d.o.o. obrađuje. Nabava prikolica omogućiti će razbacivanje svih organskih gnojiva u većim količinama čime će se poboljšati pH vrijednost tla na poljoprivrednim površinama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 874.335,00 HRK, što je ujedno ukupni iznos prihvatljivog ulaganja.

Dana 24. rujna 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o dodjeli sredstava za Fermopromet d.o.o. temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 786.901,50 HRK. Provedba projekta bit će gotova u ožujku 2017. godine.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela (668.866,27 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (118.035,23 HRK).

Kontakt osoba: Gordana Čiča
Više informacija o Programu ruralnog razvoja dostupno je na sljedećoj web adresi:

http://www.strukturnifondovi.hr/program-ruralnog-razvoja-2014-2020