o-nama-mala1Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana  je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta  Kišpala.

Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.800 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.
Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t.

Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka  razvija  i kooperaciju te je  jedan  od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te  nabavu  repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

 

L6O2372Fermopromet d.o.o.  je vlasnik tvrtke   PIK Moravica doo u Staroj Moravici, u općini Bačka Topola, Republika Srbija. Osnovna djelatnost navedenog  društva je ratarska proizvodnja na 4.500,00 ha
poljoprivrednog zemljišta. Od navedenog zemljišta u vlasništvu društva je 2.700,00 ha od čega je oko 1.000 ha nalazi pod sistemom za navodnjavanje. Pored navednog , Pik Moravica se bavi i tovom junadi i to na farmi kapaciteta 2.000 grla te proizvodnjom električne energije iz bioplina,  kapaciteta 2 MW.

 

Fermopromet grupa zapošljava ukupno 135 radnika od čega je 65 zaposleno u Baranji, a  ostatak u PIK Moravici.